--------------------BackgroundsTemplatesFacebook-----------
Free backgrounds, headers, sidebar category tags and so much more....Click around and see what you can bring with you to your blog.....Have a nice day!! You can always see my latest background here and how it looks like in a blog.

Free blogg header till 2 kolumner Minima, White fairy


Blogg header White fairy, bakgrund finns här.

Denna header är helt vit med måttet 648 gånger 3oo pixlar.
När den läggs på bakgrunden "försvinner" den
om man tar bort Bloggers ram runt blogg headern.
Läs mer om det här.Eller välj en grå header som passar bakgrunden med grå mittdel.
Samma här, den smälter in i bakgrunden om du tar bort ramen runt headern.
Bakgrund finns här.


post signature

No comments: